European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фолклорен празник „Дядов ден“, село Черешово

След Бабинден жителите на  село Черешово празнуват превърналия се вече в традиция празник Дядовден, който е уникален не само за региона, но и за цялата страна.

Организатор на събитието е община Сливо поле.

Празникът принципно стартира с музикално шествие, което продължава до дома на Дядото на селото. Той посреща гостите в народна носия и ги гощава. След почерпката 78-годишният дядо Марин Колев, който 10 поредни години е избиран за Дядо, бива пренасян на ръце до каручка и така го откарват до селската чешма. Там се прави ритуалът „окъпване“, който според народните вярвания носи здраве и плодородие.

Тържествата традиционно продължават с богата културна програма, включваща народни песни и танци. В по-късните часове се провежда проверката за издръжливост на пиене.

Традицията на празника е свързана с вярванията за здраве и плодородие. Мъжете в Черешово решили да го направят напук на Бабинден, затова този уникален обичай се чества на 22 януари. Най-малкото населено място на община Сливо поле събра десетки желаещи да се включат в традиционното честване, което води началото си отпреди близо половин век.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.