European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Художествена галерия, Стражица

Инициатор за създаване на галерия в Стражица е известният български скулптор Ненко Ненков, който е родом от Стражица.

Идеята за създаване на галерия се заражда през 1958. По това време скулпторът Ненко Ненков работи в музея към НХА и предлага към музейната сбирка в Стражица да бъде открит художествен отдел с творби на преподаватели и студенти от НХА. Сформиран е инициативен комитет и е насрочена среща с преподаватели от НХА. На срещата присъствал и писателя Ангел Каралийчев, който също е от Стражица. След срещата през 1959 само за три месеца са събрани близо 100 творби от 70 автора. Серизно количество експонати достатъчно за самостоятелна галерия. За сграда където да се помещава експозицията е избрана сградата на неделното училище в двора на църквата „Св. Богородица”. Галерията е открита тържествено през 1960 г.

  • Живопис:

Раздела включва 317 живописни творби от 157 автора.
Тук ще откриете имена като Енчо Пиронков, Димитър Казков, Владимир Димитров – Майстора, Светлин Русен, Никола Манев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Васил Бараков и много други.

  • Пленер:

Раздела включва 212 творби от 89 автора.
Тук ще откриете имена като Владимир Емец – Украйна, Аурел Недел – Румъния, Янош Варкони – Унгария, Александър Григорян – Армения, Чаба Рейкаши – Унгария и много други.

  • Графика:

Раздела включва 240 графики от 74 автора.
Тук ще откриете имена като Александър Божинов, Стойне Шаламанов, Евтим Томов, Добри Добрев, Любен Зидаров, Мария Недкова, Петър Чуклев, Стоян Цанев и много други.

  • Скулптура:

Раздела включва 60 скулптури от 32 автора.
Тук ще откриете имена като Иван Фунев, Димо Лучиянов, Николай Шмиргела, Злати Денчев, Марко Марков и много други.

 

http://www.strazhitsa-gallery.com/

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.