European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Напредък 1870”

Читалище “Напредък – 1870” гр. Лясковец е основано през 1870 г.

До Освобождението то полага основите на своята културно-просветна дейност. Създадена е библиотека, основана е и една от първите театрални трупи в България, изнасят се представления. През 1896 година е построено ново здание, определено за читалище, на мястото на старото училище до църквата „Св. Никола”. През октомври 1901 г. тази сграда изгаря заедно с библиотеката. Застрахователното дружество „България” построява нова сграда през 1902 г., но тя е съборена по време на земетресението през 1913 г. и читалището се приютява в прогимназията „Максим Райкович”. Лясковчани възстановяват читалищната сграда със средства на настоятелството и на 26 октомври 1914 г. официално я откриват. През годините дейността на читалището се разширява и обогатява. През 1936 г. се основава градски хор, в началото църковен, а после и светски. През 1950 г. към читалището е създадена танцова трупа, а през 1957 г. се открива детската музикална школа. През 1965 г. отваря врати Музей, с експонати, събирани от населението. Съвременния си вид читалището придобива през 1960 г. Когато е открита сегашната сграда със салон с 600 места и помещения за музикалната школа и библиотеката. От 1961 г. към читалището са организирани и детски курсове за изучаване на немски и френски език. Първите си стъпки прави и литературния кръжок.

Съхранявайки своята традиция, днес читалището е средище на културния живот на града. Читалищната библиотека разполага с фонд от 48 хил. книги и други библиотечни материали, а читателите са над 1000. Дейността й е насочена към изграждането й като съвременен библиотечно-информационен център. От 2010 година към библиотеката, одобрена като целева на етап 2009 по програма „Глоб@лни библиотеки – България”, отваря врати и компютърна зала с тринайсет компютъра, лаптоп и техника за мултимедийни презентации, която предоставя на жителите на града свободен достъп до информационни технологии и интернет, и превръща читалището в партньор в образованието на деца, ученици и студенти. Към читалището своята дейност развиват Детска музикална школа, Вокален състав „Бели ружи”, с художествен ръководител Димитър Русев, Балетна школа „Ритъм”, с балетен педагог Валя Атанасова, Детска вокална група „Звънчета” и Вокална група „Мелъди”, с музикален педагог Мария Петрова, литературен кръжок „Вдъхновение”, с ръководител Росица Петрова, курс по английски език, ръководен от Петя Иванова. В читалището творческа дейност развива и Танцов състав „Лудо младо”, с художествен ръководител Йордан Зангов. От 2010 година към читалището функционира Куклено театрално студио „Пинокио”, ръководено от Марияна Георгиева. Всички състави вземат участия в много престижни български и чуждестранни фестивали, носители са на многобройни награди и отличия. В традиция се превърна Празникът на балета, който се организира всяка година в читалището по случай Международния ден на балета – 29 април, под патронажа на кмета на Общината и на лясковска сцена си дават среща балетни състави от цялата страна. Читалището активно участва и в реализирането на всички инициативи, чествания и културни събития от националния и местния празничен календар.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

  • Танцов състав „Лудо младо”;
  • Клуб “Млад етнограф”;
  • Клас “Народни инструменти”;
  • ДГНП “Сорина”

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.