European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Пробуда-1897г.”

Читалище “Пробуда-1897г.”  в град Средец е създадено през 1897 година.

Читалищата са традиционни, самоуправляващи се български културно-просветни сдружения. Те са уникални по своя произход и притежават българско свидетелство за раждане.

Защото, не се е появила, нито съществува някъде другаде по света такава институция, и нито един друг народ не е сътворил нещо подобно.   Читалищата се появяват през ХІХ век в условията на турското владичество и оцеляват през всички добри  и лоши периоди за България  до  наши дни.   Уникалността на българските читалища е призната в международен мащаб.

Явлението „Читалище“ свързваме с мистерията на българския фолклор – мелодии, хармонии, ритми; с българския просветен дух, създал азбука и отворил прозорци  за културен възход на славянските народи.

Това е мястото, което приютява хората  без оглед на пол, възраст, етническа принадлежност, политически пристрастия, религиозни възгледи, единствено с цел да ги сплоти и мотивира към творческо развитие и просветеност  –  не като  служебно задължение, а като  призвание и възможност за реализиране на собствените си възможности и таланти.

Читалище ” Пробуда 1897″ в гр. Средец е основано, както е видно от неговото име през 1897г. от група будни селяни и от тогава до днес, ден след ден то пише своята почти 120 годишна история.

Днес Народно читалище „ Пробуда 1897“ гр. Средец работи за да съхрани непреходното значение на своята феноменалност, опазвайки традициите, стъпило в настоящето и гледайки в бъдещето чрез дейностите, които осъществява:

1. Библиотека с фонд 44035 библиотечни единици в три отдела: детски отдел, заемна за възрастни и читалня;

2. Самодейни състави:

2.1 Оркестър «Средец»

2.2 Младежка фолклорна група «Божур»

2.3 Коледарска група

2.4 ДЮТА «Искрици»

2.5. МТС «Странджанска жарава»

2.6 МТС «Веселие»

2.7 Театрална формация

2.8 Детска театрална студия «Барбарони»

2.9 Формация ” Ромско огънче”

3. Детски школи:

3.1 Школа по народно пеене

3.2 Школа по гайда

3.3 Школа по тамбура и китара

3.4 Школа по клавир – пиано и акордеон

3.5 Школа за народни танци

3.6 Школа по характерни танци

4. Клубове:

4.1 Клуб «Родословие, родолюбие и музика в Странджа»

4.2 Приятели на книгата – деца

4.3 Литературен клуб

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Работилница – музика,
  • Работилница за традиционна храна,
  • Работилница за традиционни аксесоари,
  • Работилница за традиционна духовна култура,
  • Работилница за изкуство,
  • Работилница традиционно облекло,
  • Арт работилница “Сръчковци”,
  • Клуб “Аз обичам моето село”
  • ДВГ “Шарени мъниста”, ДВГ”Нашенки”, Школа по гъдулка и Школа по народно пеене
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.