European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “П.Р.Славейков-1903г.”

Читалище “П.Р.Славейков-1903г.”, село Добри дял е основано през 1903 година.

Читалище „П.Р.Славейков-1903” в село Добри дял е учредено на общо събрание на 18.01.1903 г. с името ”Надежда”. По инициатива на местни учители и будни жители на селото още през 1895 г. започва събирането на книжен фонд – закупуван с пари събрани от дарения, от изнасяни театрални сценки, вечеринки и томболи. На 12.02.1923 г. по предложение на местните учители Драган Николински и Иван Милев се взема решение читалището да приеме името на писателя Петко Рачов Славейков. В първите години за читалищни изяви се използвал училищният салон. Постепенно дейността се разраства – самодеен театрален състав, народен хор от 100 жени с ръководител местната учителка Стефанка Петрова. На 5.10.1966 г. отваря врати новото читалище, с обособена библиотека, салон за изяви на нови самодейни състави. Мъжки народен хор, дамска вокална група и постоянно обновяващ се театрален колектив представяли достойно селото и били удостоени с много почетни звания, отличия и грамоти. Библиотеката при читалището разполага с библиотечен фонд от над 11 700 единици, а регистрираните читатели са около 100. При читалище „П.Р.Славейков – 1903” функционират Театрален състав с ръководител Иванка Костова и Певческа група за туристически, стари градски и народни песни „Еделвайс”, с художествен ръководител Живка Иванова. Това е самодейна певческа група, която има значими участия във фестивали на народното творчество, събори и национални прегледи. Носител е на почетния знак на събора „Балкан фолк” и многократен носител на званието „Лауреат”. През 2016 година към читалището е сформирана Младежка танцова формация „Добридялски мераклии” с художествен ръководител Красимир Николов. Ежегодно в читалището, в навечерието на празника на селото се провежда превърналия се в традиция Общински празник „От любов към българското”, а в началото на есента – кулинарното състезание „Празник на картофа”.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

„Добриделски мераклии“ – танцов състав

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.