European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Развитие 1902г.”

Читалище “Развитие 1902г.”

Читалище “Развитие 1902 г.”, село Мерданя е основано през 1902 година.

Читалище „Развитие – 1902” в село Мерданя е основано през 1902 година. Сградата със салон за 500 души е построена с дарения от местните жители. Днес тя е ремонтирана основно по проект „Красива България”. Още през 1947 г. пощенският служител Стоян Попдончев основава смесен народен хор с 60 самодейци. През 1958 г. учителят Райко Долапчиев създава тригласен женски хор, който съществува и до днес. Четиридесет години негов художествен ръководител е Цветанка Христова. Тя основава и група за стари градски песни „Бели хризантеми”, а по-късно и групата за хумористични песни „Черни тарантули”. През десетилетията са завоювани голям брой отличия от фестивалите в София, В. Търново, Априлци, Царево и много други. Днес към читалище „Развитие 1902” развиват своята дейност Женски народен хор, Детска фолклорна група „Калина”, Група за възстановки и обичаи и Детски клуб „Умни и сръчни” с художествен ръководител Красимира Колева. Женският народен хор има спечелени отличия и грамоти от участия в Старопланински събор „Балкан фолк” – В. Търново, „Еврофолк ” – Приморско-Китен, „С песните на Билчин юнак през вековете” – Гурково, Национален събор на българското народно творчество – Копривщица и други. В две поредни издания на Националния Петропавловски събор на народното творчество Женски народен хор бе удостоен с най-престижните награди – Специалната награда на Кмета на Община Лясковец през 2015 година и Специалната награда на кмета на Община Горна Оряховица през 2017 година. Мерданската библиотеката има около 110 читатели, а библиотечният фонд наброява над 9 000 единици. По традиция в първата седмица на месец юни се провежда фестивалът „Хайдушка песен”, идеята за който тръгва от легенди за славни хайдути, свързани с Мерданя, а доказателство е намиращия се в околностите на селото Хайдушки камък.
Традиционните културни прояви в гр. Лясковец обхващат провеждането на Национален Петропавловски събор на народното творчество, Национален Събор на овцевъдите в България, Петровден – Празник на град Лясковец, Ден на лозаря и винаря – 14 февруари, чествания на националните празници и други прояви от Културния календар на Община Лясковец.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

  • Женски народен хор “Калина”;
  • Детска фолклорна група “Калина”

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.