European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Светлина -1904г.”

Читалище “Светлина -1904г.”  в село Варненци е създадено през 1904 година.

Читалище през 2021година   има 88члена,със всяка нова година броя на жителите с.Варненци се намаля,но желаещите  да посещават читалището  не намаляват а се увеличават.

 • Дейност,свързана със съхраняване на културното наследство на страната ни.
 • Поддръжка и развитие на библиотеката и услуги свързани с нея.
 • Осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора.
 • Подпомагане за развитие на селските райони,чрез читалищната дейност.
 • Подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство,за развитие на творчески потенциал на населението
 • Осъществяване на дейност за интеграция на хора с увреждания,защита и насърчаване на културното многообразие.
 • Подобряване на условията в читалището за насърчаване на неформалното и самостоятелно учение в контекста на дейностите за учение през целия живот.
 • За повишаване на възможностите за достъп и участие в културния живот на страната.

 Първите книги в нашата библиотека  били подарени от местното население,но за съжаление не се запазили поради ред обстоятелства,най важното е Румънската окупация от 1913 -1940гг.Защото тогава село „Денизлери”било в границите на Румъния.Границата с България била на края на селото.Будните хора пак се събирали тайно са чели Българските вестници”Български орел” и други.

Реализирани проекти,свързани с разпространение на знания за родния край:

 • Участие в проекти „Живи човешки съкровища” с обичай „Бабин ден -Бабуване”

И” Живи икони на Добруджа – Черни кукери” на село Варненци2008-2010г

 • Заснемане на филм за автентичен фолклор с участие на Ансамбъл „Денизлерци” и Кукерска група в гр. Приморско през 2011година.
 • Участие на Кукерска група в проекта „Едем” на аязмо в с.Сяново,съвместно със самодейци от село Старо Село.
 • Заснемане на обичай „На Седянка в село Варненци” в гр.Бургас през 2012година
 • Участие в областния проектна читалища „От Игнажден до Коледа” в Крайдунавска Добруджа 2007г. с обичай „Куковден”
 • Участие на Кукерска група в импровизиран спектакъл „Римски базар на Сексагинта Приста”гр.Русе организиран от исторически музей гр.Русе.
 • Направени проучвания за историята на село,обичаи обреден хляб от възрастни хора с помощта на исторически музей гр.Русе,през 2016година.
 • На 24юни 2017г.година заснет филм На ЕНЬОВДЕН в село Варненци”.
 • През 2018година заснет филм „На бъдни вечер в село Варненци” –част първа и „Коледари” част втора.
 • Направен обичай „Сватба” с участие на група за автентичен фолклор „Денизлерци” ,и заснет филм ,обаче на сцената на читалището.
 • Лятна занималня „Весела ваканция№9”  се проведе вече девет години подред ,и със всяка година едни деца идват други заминават по ради възрастта. Занималня посещават  деца от 5г-14годишна възраст. Занималня  през 2021гработи  от 10.юни до 01.09.2021г.
 • Проект „Весела ваканция”започна още от 2013година из цяло се финансира   със средствата на  читалището. Той се оказа много сполучлив и вече осем години  имаме лятна занималня ,как дейност на библиотека на читалището,то утвърди през години своята устойчивост.

През 2021година от 10.06.21г до 01.09.2021г-21деца/ 14момчета и 7момичета/ взели участие в лятна занималня поради пандемия ,занималня провеждахме само на открито в парка до читалището:

 Провеждаме  на занимания и Мастер клас на членове на Кръжок „Сръчни ръце” и клуба „Вълшебна игла” деца се учат как да се работи  с натурални  естествени материали -миди,шишарки пясък, или със битови отпадъци/шишета от пластмаса,найлонови кесии ,картони,спукани гумирани топки и др./

Провеждаме занятия по редене на пъзели различни вида  -момчета  и момичета се разделят на две команди има състезателен характер,работа с хартия /оригами/ с различна тематика.

игри развивателни : шах,дама,домино и други.Два пъти в седмица правим  импровизиран „Маратон на четене”в парка, малки четат на големи и обратно.

Спортни състезания по хандбал,народна,тенис  на маса, федърбал, футбол,скачане на въже  и др.

Проведохме екскурзии: Еко музей гр.Русе,поход на кино- Синема гр.Русе,посещение на исторически музей гр.Тутракан,Етнографски музей на риболов гр.Тутракан,Изложбена зала гр.Тутракан –мастер клас по рисуване.разходка по река Дунав с лодка.

 •   Любителско народно творчество: Постоянно действащи колективи:  11
 1. Група за автентичен фолклор”Денизлерци” 1968г : 13участника
 2. Танцов състав за изворен фолклор от 1955г. :24участника
 3. ЖВГрупа за народни песни”Латинка” от 1957г : 10участника
 4. Група за стари градски песни”Самакитка” от2004г: 8участника
 5. МВГрупа за народни песни „Настроение” от 2004г : 9участника
 6. Танцова формация „Весела задявка” от  2014г  :   16участника
 7. Кукерска група „Черни кукери” от 1962г. :    17участника
 8. Детска театрална група „Малки вълшебници” от м.март 2021г : 14уч /старо наименованиеДТГ Пъстра въртележкаот 2013г./
 1. Клуб по цветарство”Иглика”  :   16участника
 2. Кръжок „Сръчни ръце” :  11участника

Клуб „Вълшебна игла”   :   10участници

Дейности за нематериалното културно наследство: клуб „Народни танци“; клуб „Майсторете ръчички“; клуб „Мъниста“, Група за изворен фолклор „Черненци“; Група за народни песни „Новочерненка“, Грепа за автентични песни и танци „Черненка“; Клуб за народни хора „Търчила“; временни – Лазарска и Коледарска групи.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.