European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празник на град Средец

Град Средец чества своя празник с богата културна програма. Част от дейностите са: издигане на знамената на Република България и Европейския съюз; тържествена Света литургия за благоденствието на града, отслужена от свещеник; тържествена сесия на Общински съвет – Средец; различни занимания за любителите на спорта; празнични концерти с участието естрадни и фолклорни изпълнители.

Кулминацията на тържествата са в събота, когато ще се провеждат кулинарен базар и традиционния турнир по борба. Около 100 млади борци от цялата страна пък ще премерят сили в традиционния турнир.

Народният празник – Еньовден , честван на 24 юни – деня на лятното равноденствие, който съвпада с християнския празник на Св.Йоан Кръстител. В основата на празника е вплетен езическия култ към слънцето и гръмотевиците. За предпазване от градушка и за зреене на богата реколта се извършват кръгови обредни обхождания от момински хоровод на нивите, водоемите и землището на селото.

От векове момите се събират и сами решават коя да бъде Еньовата буля – трябва да е момиченце на 4-5 години, леко за носене и с живи родители. По време на цялото шествие тя шета с ръце, за да увеличи по магически начин реколтата.

След това момите искат разрешение от родителите му и на сутринта го приготвят в една от къщите. Измиват косата му и я сплитат на две плитки. Обличат го с бяла мъжка риза, а отгоре червен кават, на главата алено було с венец от свежи цветя. От къщата я изнася най-личната първородна мома на селото. Изнасянето на еньовчето трябва да стане преди изгрев, за да избуят посевите.

Благовец

Православната християнска църква празнува на този ден в чест на благата вест, която архангел Гавриил съобщил на Дева Мария. А тази вест гласяла, че девицата ще зачене с Божията помощ и ще роди Спасителя на света.

Този празник е известен като Благовец, Благовещене, а в с. Факия се нарича Малка Връбница. Населението свързва този ден с появата на кукувицата или лястовицата, предвестници на пролетта. Благовец се смята за голям празник и на този ден никой не работи, „дори и лястовицата не вие гнездо”. Навсякъде на този ден се яде риба—печена или пържена, за да са здрави хората и да издържат поста. Битува легендата, че едно време много хора не издържали поста (става дума за Великия пост) и когато Господ ги видял, Той им разрешил да се „облажат” с риба, за да се сдобият със сили. Ако хората нямат риба, те трябва да се „орибят”, тоест да близнат рибена кост, макар взета от бунището.

Летен св. Атанас са празнува на 5. VІІ. и е известен сред народа като „сред лято” или „жътвар”. Този ден християнската църква почита св. Атанасий Атонски, роден в гр. Трапезунд и живял през Х век.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.