European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ден на българската писменост, просвета и култура – тържествен концерт

Зарежда Събития

Ден на българската писменост, просвета и култура – тържествен концерт

май 24 @ - май 24 @

Details

  • Start:
    май 24 @
  • End:
    май 24 @

Organizer

Община Лясковец, НЧ „Напредък-1870”

Venue

Лясковец

Събор на овцевъдите
Лясковец, България

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.