European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Кулинарен фестивал „Приказки за култура, история и природа”

Зарежда Събития

Кулинарен фестивал „Приказки за култура, история и природа”

май 6 @ - май 8 @

06 май -

Лясковец

Kozarevec_Poster

Добре дошли на 6, 7 и 8 май 2022г. на поляните край Петропавловски манастир, град Лясковец!

Всеки отбор – кулинар, ще приготви български гозби по своя уникална рецепта. Кулинарният фестивал се организира в изпълнение на проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020”, изпълняван от община Виделе (Румъния) в партньорство с Община Лясковец. съфинансиран от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България  

Details

  • Start:
    май 6 @
  • End:
    май 8 @

Organizer

Община Лясковец

Venue

Лясковец

Събор на овцевъдите
Лясковец, България

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.