European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”

Зарежда Събития

Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”

август 27 @ - август 27 @

27 авг. -

Село Джулюница

Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село Джулюница. Х Карвинг фестивал „Лясковец- пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”- Конкурс за най-добра домашна лютеница.

Details

  • Start:
    август 27 @
  • End:
    август 27 @

Organizer

НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница; Община Лясковец

Venue

Село Джулюница

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.