European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Х-то юбилейно издание на „Ден на кокошата чорба”- общински фолклорно-кулинарен празник

Зарежда Събития

Х-то юбилейно издание на „Ден на кокошата чорба”- общински фолклорно-кулинарен празник

септември 10 @ - септември 10 @

10 сеп. -

Село Козаревец

Details

  • Start:
    септември 10 @
  • End:
    септември 10 @

Organizer

НЧ „Земеделец- 1899“, с. Козаревец

Venue

Село Козаревец

Село Козаревец, България

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.