European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ІІІ Регионален преглед на муз. самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”

Зарежда Събития

ІІІ Регионален преглед на муз. самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”

май 15 @ - май 15 @

15 май -

Село Драгижево

Details

  • Start:
    май 15 @
  • End:
    май 15 @

Organizer

НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево

Venue

Село Драгижево

Сцена на Читалището
село Драгижево,

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.