European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

ІІІ Регионален преглед „От любов към българското”

Зарежда Събития

ІІІ Регионален преглед „От любов към българското”

юли 9 @ - юли 9 @

09 юли -

Село Добри дял

Details

  • Start:
    юли 9 @
  • End:
    юли 9 @

Organizer

НЧ „П.Р.Славейков- 1903”, с. Добри дял

Venue

Село Добри дял

Село Добри дял,

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.