European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

25 години Група за народни песни в село Козаревец-празничен концерт

Зарежда Събития

25 години Група за народни песни в село Козаревец-празничен концерт

май 29 @ - май 29 @

29 май -

Село Козаревец

Details

  • Start:
    май 29 @
  • End:
    май 29 @

Organizer

НЧ „Земеделец- 1899“, с. Козаревец

Venue

Село Козаревец

Село Козаревец, България

+ Google Map

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.