European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Носители на уникални културни продукти

Доставчици на територията на МИГ ``Лясковец-Стражица``

Прочети Повече

Доставчици на територията на МИГ ``Средец``

Прочети Повече

Доставчици на територията на МИГ ``Тутракан-Сливо поле``

Прочети Повече

Продукти на местни производители

Доставчици на територията на МИГ ``Лясковец-Стражица``

Прочети Повече

Доставчици на територията на МИГ ``Средец``

Прочети Повече

Доставчици на територията на МИГ ``Тутракан-Сливо поле``

Прочети Повече

Снимки на деня

272153609_5095577540472779_6206592574560707284_n
285148935_1194773638002395_6831714635381365322_n
Ribarski mrezhi 1

Туристически атракции

Връзки с обществеността

Абонирай се за нашия бюлетин

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.